+48 509 394 938 customerservice.pl@cin.com
Powłoki ochronne CIN oferują wysokowydajne systemy jednowarstwowe do napraw dachów. Gwarantowane rozwiązania malarskie zapobiegające korozji dla obiektów przemysłowych i handlowych.
CIN Protective Coatings offer high performance coating single coat systems for roof remedial. Guaranteed corrosion preventing paint solutions for industrial & commercial facilities.
źródło: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710883318524583936/