+48 509 394 938 customerservice.pl@cin.com

WARUNKI I ZASADY

Wchodząc na stronę CIN, użytkownik akceptuje jednoznacznie poniżej podane zasady użytkowania.

Strona o domenie www.cin.com., oraz pozostałe strony powiązane są własnością firmy:
CIN Corporação Industrial do Norte S.A. z siedzibą przy Avenida de Dom Mendo, 831, Apartado 1008, 4471-909 w Maia.

Wszystkie informacje i treści dostępne na stronie, w tym obrazy, filmy, teksty i informacje, logotypy i projekty graficzne lub wszelkie dokumenty w niej zawarte, stanowią przemysłową i intelektualną własność CIN lub stron trzecich, które wyraziły zgodę na ich włączenie i nie mogą być używane niezgodnie z przyjętymi warunkami. O ile nie przewidziano inaczej, zabronione jest kopiowanie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikacja, przekazywanie, ujawnianie, wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie w inny sposób stronom trzecim informacji udostępnianych za pośrednictwem tej strony, za wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego. Ewentualne wykorzystanie informacji, szczególnie gdy wyrażono na to zgodę, powinno zawsze podawać ich źródło.

Wszelkie próby modyfikacji lub ładowania informacji oraz jakichkolwiek innych działań, które mogą spowodować szkodę i zagrozić systemowi, są surowo zabronione i podlegają karze zgodnie z obowiązującym prawem.

CIN udostępnia na tej stronie informację o przedsiębiorstwie, która stara się być dokładna, istotna, wyczerpująca i aktualna. Firma CIN nie może jednak zagwarantować wyeliminowania błędów i/lub pominięć i poprawi je natychmiast jak tylko zostaną wskazane i/lub zostanie o nich powiadomiona.

Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty lub rekomendacji ze strony CIN, tak więc każda decyzja oparta na nich jest wyłączną decyzją użytkownika.

Celem CIN jest zminimalizowanie uciążliwości spowodowanych błędami technicznymi. Jednak niektóre dane lub informacje zamieszczone na tej stronie mogły zostać stworzone lub ustrukturyzowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, w wyniku czego nie można zagwarantować nieprzerwanego lub niezakłóconego działania usług z powodu tego typu problemów. CIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z konsultacji tej strony lub innych stron z nią powiązanych.

Niniejsza strona stosuje się do regulaminów wewnętrznych i statusów firmy CIN, a także do obowiązujących przepisów portugalskich i wspólnotowych.