+48 509 394 938 customerservice.pl@cin.com

Krajowa Ocena Techniczna
Nr IBDiM-KOT-2019/0379 wydanie
Zestawy powłokowe epoksydowe i poliuretanowe
do ochrony przed korozją konstrukcji stalowych
i stalowych natryskiwanych cieplnie cynkiem „CIN 1”