+48 509 394 938 customerservice.pl@cin.com

C-THERM®

Gama produktów przeznaczona jest do pasywnej ochrony przeciwogniowej konstrukcji metalowych i drewnianych. W jej skład wchodzą podkłady, powłoki ogniochronne oraz farby i lakiery przeciwogniowe, chroniące materiały budowlane przez niszczącym działaniem ognia.

KOD

NAZWA / OPIS

POBIERZ

7B-300

C-THERM® IC300 WB

Wodorozcieńczalna powłoka pęczniejąca.

7B-600

C-THERM® IC600 WB

Powłoka pęczniejąca na bazie wody.

7I-100

C-THERM® S100 / S101 FD

Rozpuszczalnikowe farby pęczniejące.

7I-110

C-THERM® S110

Powłoki ognioochronne pęczniejące na bazie rozpuszczalnika.

7I-111

C-THERM® S111 FD

Powłoki ognioochronne pęczniejące na bazie rozpuszczalnika.